Graafisen suunnittelun trendejä vuodelle 2021

Vuoden 2020 vihdoin lähennellessä loppuaan voidaan kääntää katseet tulevaan (toivottavasti helpompaan) vuoteen 2021 ja kurkata mitä uutta se tuo tullessaan graafisen suunnittelun saralla.  Vuosi 2020 on ollut vähintäänkin epätavallinen, mutta se on saanut aikaan myös suurta muutosta ihmisten käyttäytymisessä kokonaisvaltaisesti. Ihmiset, yhteisöt ja yritykset ovat joutuneet muuntautumaan hämmästyttävän nopeasti vastaamaan uuden eristyneemmän ja internet voittoisemman […]